Wallbox âm sàn 3 đường mạng Wallbox âm sàn 3 đường mạng Wallbox âm sàn 3 đường mạng bao gồm:
- 01 Đế âm sàn DAS
- 01 Mặt ổ âm sàn P001/1/DO/A; P001/1/NH/A; P001/1/DO/B; P001/1/NH/B; P001/1/DO/C; P001/1/NH/C
- 03 Hạt ổ cắm sàn mạng dây UPH8
Wallbox âm sàn 3 đường mạng Bộ wallplate hãng khác Số lượng: 100 cái

 • Wallbox âm sàn 3 đường mạng

 • Đăng ngày 26-03-2018 09:08:30 AM - 865 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: Wallbox âm sàn 3 đường mạng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Wallbox âm sàn 3 đường mạng bao gồm:
  - 01 Đế âm sàn DAS
  - 01 Mặt ổ âm sàn P001/1/DO/A; P001/1/NH/A; P001/1/DO/B; P001/1/NH/B; P001/1/DO/C; P001/1/NH/C
  - 03 Hạt ổ cắm sàn mạng dây UPH8


Wallbox âm sàn 3 đường mạng bao gồm:
- 01 Đế âm sàn DAS
- 01 Mặt ổ âm sàn P001/1/DO/A; P001/1/NH/A; P001/1/DO/B; P001/1/NH/B; P001/1/DO/C; P001/1/NH/C
- 03 Hạt ổ cắm sàn mạng dây UPH8

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
     

 

 Từ khóa: Wallbox âm sàn