Wallbox âm sàn 2 đường mạng Wallbox âm sàn 2 đường mạng

Wallbox âm sàn 2 đường mạng bao gồm:
- 01 Đế âm sàn DAS
- 01 Mặt ổ âm sàn P001/1/DO/A; P001/1/NH/A; P001/1/DO/B; P001/1/NH/B; P001/1/DO/C; P001/1/NH/C
- 02 Hạt ổ cắm sàn mạng 8 dây UPH8
- 01 Hạt nút che trơn ổ cắm sàn UBL

Wallbox âm sàn 2 đường mạng Bộ wallplate hãng khác Số lượng: 100 cái

 • Wallbox âm sàn 2 đường mạng

 • Đăng ngày 26-03-2018 09:07:27 AM - 881 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: Wallbox âm sàn 2 đường mạng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Wallbox âm sàn 2 đường mạng bao gồm:
  - 01 Đế âm sàn DAS
  - 01 Mặt ổ âm sàn P001/1/DO/A; P001/1/NH/A; P001/1/DO/B; P001/1/NH/B; P001/1/DO/C; P001/1/NH/C
  - 02 Hạt ổ cắm sàn mạng 8 dây UPH8
  - 01 Hạt nút che trơn ổ cắm sàn UBL


Wallbox âm sàn 2 đường mạng bao gồm:
- 01 Đế âm sàn DAS
- 01 Mặt ổ âm sàn P001/1/DO/A; P001/1/NH/A; P001/1/DO/B; P001/1/NH/B; P001/1/DO/C; P001/1/NH/C
- 02 Hạt ổ cắm sàn mạng 8 dây UPH8
- 01 Hạt nút che trơn ổ cắm sàn UBL

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
     

 

 Từ khóa: bao gồm