Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 50/65 (100-200)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 50/65 (100-200)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 65/85 m 65±2,5 85±2,5 100 HDPE-SFP – Ø 50/65 (100-200)m/cuộn Phụ kiện tủ khác Số lượng: 100 cái

  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 50/65 (100-200)m/cuộn

  • Đăng ngày 25-03-2018 11:54:34 PM - 611 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: HDPE-SFP – Ø 50/65 (100-200)m/cuộn
  • Giá bán: Liên hệ
  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 65/85 m 65±2,5 85±2,5 100


Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 65/85 m 65±2,5 85±2,5 100

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật