Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40 (200-300)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40  (200-300)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40 m 30±2,0 40±2,0 200-300 HDPE-SFP – Ø 30/40 (200-300)m/cuộn Phụ kiện tủ khác Số lượng: 100 cái

  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40 (200-300)m/cuộn

  • Đăng ngày 25-03-2018 11:47:53 PM - 616 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: HDPE-SFP – Ø 30/40 (200-300)m/cuộn
  • Giá bán: Liên hệ
  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40 m 30±2,0 40±2,0 200-300


Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40 m 30±2,0 40±2,0 200-300

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật