Kìm mạng Cat 6 -2810R, Đa năng RJ11- RJ45 - C6 Kìm mạng Cat 6 -2810R,  Đa năng RJ11- RJ45 - C6 Kìm Talon CAT 6 / TL-2810
Bấm được cả Điện Thoại & CAT5
Kìm Mạng Số lượng: 100 cái

  • Kìm mạng Cat 6 -2810R, Đa năng RJ11- RJ45 - C6

  • Đăng ngày 21-10-2014 04:59:25 AM - 1753 Lượt xem
  • Giá bán: Liên hệ
  • Kìm Talon CAT 6 / TL-2810
    Bấm được cả Điện Thoại & CAT5


Kìm Talon CAT 6 / TL-2810
Bấm được cả Điện Thoại & CAT5

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật