DÂY ĐIỆN THOẠI 2 ĐÔI 4 LÕI CHẠY NGOÀI TRỜI,ruột đồng cứng, dây gia cường, 500m/cuộn DÂY ĐIỆN THOẠI 2 ĐÔI 4 LÕI CHẠY NGOÀI TRỜI,ruột đồng cứng, dây gia cường, 500m/cuộn

Chỉ tiêu điện Dây điện thoại 2 đôi ngoài trời – PCM

Đặc tính điện Đơn vị Kích thước dây ruột (mm)
0.57x 0.19 0.69x 0.19 0.6511x 0.19 0.713x 0.19 0.818x 0.19
Điện trở dây ruột tại 200C Ω/km ≤ 93.5 ≤ 68 ≤ 56.5 ≤ 48 ≤ 36.5
Điện trở cách điện dây dẫn µΩ /km ≥ 1000
Điện trở chênh lệch của 2 dây % ≤ 2
Điện dung công tác tại 1kHz nF/km ≤ 54
Suy hao truyền dẫn tại 1kHz dB/km ≤ 1.43 ≤ 1.19 ≤ 1.12 ≤ 0.94 ≤ 0.84
Độ chịu điện áp 1 chiều trong 1 phút kV ≥1.5
2 ĐÔI 4 LÕI CHẠY NGOÀI TRỜI,ruột đồng cứng Cáp điện thoại ngoài trời Số lượng: 100 cái

 • DÂY ĐIỆN THOẠI 2 ĐÔI 4 LÕI CHẠY NGOÀI TRỜI,ruột đồng cứng, dây gia cường, 500m/cuộn

 • Đăng ngày 19-03-2018 05:05:50 PM - 1165 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: 2 ĐÔI 4 LÕI CHẠY NGOÀI TRỜI,ruột đồng cứng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Chỉ tiêu điện Dây điện thoại 2 đôi ngoài trời – PCM

  Đặc tính điện Đơn vị Kích thước dây ruột (mm)
  0.57x 0.19 0.69x 0.19 0.6511x 0.19 0.713x 0.19 0.818x 0.19
  Điện trở dây ruột tại 200C Ω/km ≤ 93.5 ≤ 68 ≤ 56.5 ≤ 48 ≤ 36.5
  Điện trở cách điện dây dẫn µΩ /km ≥ 1000
  Điện trở chênh lệch của 2 dây % ≤ 2
  Điện dung công tác tại 1kHz nF/km ≤ 54
  Suy hao truyền dẫn tại 1kHz dB/km ≤ 1.43 ≤ 1.19 ≤ 1.12 ≤ 0.94 ≤ 0.84
  Độ chịu điện áp 1 chiều trong 1 phút kV ≥1.5


Chỉ tiêu điện Dây điện thoại 2 đôi ngoài trời – PCM

Đặc tính điện Đơn vị Kích thước dây ruột (mm)
0.57x 0.19 0.69x 0.19 0.6511x 0.19 0.713x 0.19 0.818x 0.19
Điện trở dây ruột tại 200C Ω/km ≤ 93.5 ≤ 68 ≤ 56.5 ≤ 48 ≤ 36.5
Điện trở cách điện dây dẫn µΩ /km ≥ 1000
Điện trở chênh lệch của 2 dây % ≤ 2
Điện dung công tác tại 1kHz nF/km ≤ 54
Suy hao truyền dẫn tại 1kHz dB/km ≤ 1.43 ≤ 1.19 ≤ 1.12 ≤ 0.94 ≤ 0.84
Độ chịu điện áp 1 chiều trong 1 phút kV ≥1.5

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật