Wallbox âm sàn 1 đường mạng 1 đường thoại 1 đường điện 2 chấu 10A Wallbox âm sàn 1 đường mạng 1 đường thoại 1 đường điện 2 chấu 10A Wallbox âm sàn 1 đường mạng 1 đường thoại 1 đường điện 2 chấu 10A bao gồm:
- 01 Đế âm sàn DAS
- 01 Mặt ổ âm sàn P001/1/DO/A; P001/1/NH/A; P001/1/DO/B; P001/1/NH/B; P001/1/DO/C; P001/1/NH/C
- 01 Hạt ổ cắm sàn mạng 8 dây UPH8
- 01 Hạt ổ cắm sàn điện thoại 4 dây UPH4
- 01 Hạt ổ cắm sàn 2 chấu 10A U001
- 01 Modul nối dây cho ổ cắm sàn U005
Wallbox âm sàn 1 đường mạng 1 đường thoại 1 đường điện 2 chấu 10A Bộ wallplate hãng khác Số lượng: 100 cái

 • Wallbox âm sàn 1 đường mạng 1 đường thoại 1 đường điện 2 chấu 10A

 • Đăng ngày 25-03-2018 10:09:49 PM - 938 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: Wallbox âm sàn 1 đường mạng 1 đường thoại 1 đường điện 2 chấu 10A
 • Giá bán: Liên hệ
 • Wallbox âm sàn 1 đường mạng 1 đường thoại 1 đường điện 2 chấu 10A bao gồm:
  - 01 Đế âm sàn DAS
  - 01 Mặt ổ âm sàn P001/1/DO/A; P001/1/NH/A; P001/1/DO/B; P001/1/NH/B; P001/1/DO/C; P001/1/NH/C
  - 01 Hạt ổ cắm sàn mạng 8 dây UPH8
  - 01 Hạt ổ cắm sàn điện thoại 4 dây UPH4
  - 01 Hạt ổ cắm sàn 2 chấu 10A U001
  - 01 Modul nối dây cho ổ cắm sàn U005


Wallbox âm sàn 1 đường mạng 1 đường thoại 1 đường điện 2 chấu 10A bao gồm:
- 01 Đế âm sàn DAS
- 01 Mặt ổ âm sàn P001/1/DO/A; P001/1/NH/A; P001/1/DO/B; P001/1/NH/B; P001/1/DO/C; P001/1/NH/C
- 01 Hạt ổ cắm sàn mạng 8 dây UPH8
- 01 Hạt ổ cắm sàn điện thoại 4 dây UPH4
- 01 Hạt ổ cắm sàn 2 chấu 10A U001
- 01 Modul nối dây cho ổ cắm sàn U005

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
     

 

 Từ khóa: nối dây, bao gồm