Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø100/130 (100)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø100/130  (100)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø100/130 m 100±3,0 130±3,0 100 HDPE-SFP – Ø100/130 (100)m/cuộn Phụ kiện tủ khác 77.000 VND Số lượng: 100 cái

  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø100/130 (100)m/cuộn

  • Đăng ngày 26-03-2018 10:58:51 AM - 524 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: HDPE-SFP – Ø100/130 (100)m/cuộn
  • Giá bán: 77.000 VND

  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø100/130 m 100±3,0 130±3,0 100


Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø100/130 m 100±3,0 130±3,0 100

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật