Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 65/85 (100)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 65/85  (100)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 65/85 m 65±2,5 85±2,5 100 HDPE-SFP – Ø 65/85 (100)m/cuộn Phụ kiện tủ khác 40.000 VND Số lượng: 100 cái

  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 65/85 (100)m/cuộn

  • Đăng ngày 26-03-2018 10:55:57 AM - 569 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: HDPE-SFP – Ø 65/85 (100)m/cuộn
  • Giá bán: 40.000 VND

  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 65/85 m 65±2,5 85±2,5 100


Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 65/85 m 65±2,5 85±2,5 100

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật