Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 40/50 (200-300)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 40/50 (200-300)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 40/50 m 40±2,0 50±2,0 200-300 HDPE-SFP – Ø 40/50 (200-300)m/cuộn Phụ kiện tủ khác 19.000 VND Số lượng: 100 cái

  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 40/50 (200-300)m/cuộn

  • Đăng ngày 26-03-2018 10:48:46 AM - 307 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: HDPE-SFP – Ø 40/50 (200-300)m/cuộn
  • Giá bán: 19.000 VND

  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 40/50 m 40±2,0 50±2,0 200-300


Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 40/50 m 40±2,0 50±2,0 200-300

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật