Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40 (200-300)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40  (200-300)m/cuộn Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40 m 30±2,0 40±2,0 200-300 HDPE-SFP – Ø 30/40 (200-300)m/cuộn Phụ kiện tủ khác 13.000 VND Số lượng: 100 cái

  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40 (200-300)m/cuộn

  • Đăng ngày 26-03-2018 10:47:53 AM - 482 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: HDPE-SFP – Ø 30/40 (200-300)m/cuộn
  • Giá bán: 13.000 VND

  • Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40 m 30±2,0 40±2,0 200-300


Ống nhựa xoắn HDPE-SFP – Ø 30/40 m 30±2,0 40±2,0 200-300

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật