Patch Panel AMP, 48 Port, Chính hãng Cat 6E Patch Panel AMP, 48 Port, Chính hãng Cat 6E Patch Panel C6 - 48 Port, Nhân liền Pacth panel AMP/COMMSCOPE 3.200.000 VND Số lượng: 100 cái

  • Patch Panel AMP, 48 Port, Chính hãng Cat 6E

  • Đăng ngày 25-10-2014 09:41:14 PM - 1106 Lượt xem
  • Giá bán: 3.200.000 VND


Patch Panel C6 - 48 Port, Nhân liền

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật