Patch Panel AMP, 24 Port, Chính hãng Cat 6E Patch Panel AMP, 24 Port, Chính hãng Cat 6E Patch Panel C6 - 24 Port, Nhân liền Pacth panel AMP/COMMSCOPE 1.700.000 VND Số lượng: 100 cái

  • Patch Panel AMP, 24 Port, Chính hãng Cat 6E

  • Đăng ngày 25-10-2014 09:36:42 PM - 1246 Lượt xem
  • Giá bán: 1.700.000 VND

  • Patch Panel C6 - 24 Port, Nhân liền


Patch Panel C6 - 24 Port, Nhân liền

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật