Kìm mạng Cat 6 - TL.2810 Hãng TE-NETLINK Kìm mạng Cat 6 - TL.2810  Hãng TE-NETLINK Kìm Talon CAT 6 - Krones
Bấm được cả Điện Thoại & CAT5
Kìm Mạng 765.000 VND Số lượng: 100 cái

  • Kìm mạng Cat 6 - TL.2810 Hãng TE-NETLINK

  • Đăng ngày 10-01-2015 02:28:22 PM - 2459 Lượt xem
  • Giá bán: 765.000 VND 850.000 VND

  • Kìm Talon CAT 6 - Krones
    Bấm được cả Điện Thoại & CAT5


Kìm Talon CAT 6 - Krones
Bấm được cả Điện Thoại & CAT5

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật