Dây nhảy quang SM, dài 20m, simplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang SM, dài 20m, simplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang SM, dài 20m, simplex, các loại đầu nối SC/LC/FC SM, dài 20m, simplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang SM 70.000 VND Số lượng: 100 cái

  • Dây nhảy quang SM, dài 20m, simplex, các loại đầu nối SC/LC/FC

  • Đăng ngày 20-04-2018 10:39:09 AM - 380 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: SM, dài 20m, simplex, các loại đầu nối SC/LC/FC
  • Giá bán: 70.000 VND

  • Dây nhảy quang SM, dài 20m, simplex, các loại đầu nối SC/LC/FC


Dây nhảy quang SM, dài 20m, simplex, các loại đầu nối SC/LC/FC

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật