Dây nhảy quang SM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang SM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang SM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC SM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang SM 122.000 VND Số lượng: 100 cái

  • Dây nhảy quang SM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC

  • Đăng ngày 20-04-2018 06:52:45 PM - 665 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: SM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC
  • Giá bán: 122.000 VND

  • Dây nhảy quang SM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC


Dây nhảy quang SM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật