Dây nhảy quang MM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang MM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang MM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC MM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang OM3 310.000 VND Số lượng: 100 cái

  • Dây nhảy quang MM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC

  • Đăng ngày 20-04-2018 05:20:38 PM - 663 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: MM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC
  • Giá bán: 310.000 VND

  • Dây nhảy quang MM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC


Dây nhảy quang MM, dài 15m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật