Dây nhảy quang MM, OM2 simplex, dài 3m, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang MM, OM2 simplex, dài 3m, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang MM, OM2 simplex, dài 3m, các loại đầu nối SC/LC/FC MM, OM2 simplex, dài 3mi SC/LC/FC Dây nhảy quang MM 72.000 VND Số lượng: 0 cái

  • Dây nhảy quang MM, OM2 simplex, dài 3m, các loại đầu nối SC/LC/FC

  • Đăng ngày 03-03-2019 05:31:41 AM - 484 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: MM, OM2 simplex, dài 3mi SC/LC/FC
  • Giá bán: 72.000 VND

  • Dây nhảy quang MM, OM2 simplex, dài 3m, các loại đầu nối SC/LC/FC


Dây nhảy quang MM, OM2 simplex, dài 3m, các loại đầu nối SC/LC/FC

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật