Dây nhảy quang MM, dài 3m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang MM, dài 3m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang MM, dài 3m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC MM, dài 3m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC Dây nhảy quang MM 240.000 VND Số lượng: 100 cái

  • Dây nhảy quang MM, dài 3m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC

  • Đăng ngày 20-04-2018 05:46:54 PM - 636 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: MM, dài 3m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC
  • Giá bán: 240.000 VND

  • Dây nhảy quang MM, dài 3m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC


Dây nhảy quang MM, dài 3m, Duplex, các loại đầu nối SC/LC/FC

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật