BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN NETLINK HTB-GS03-SG1008D VÀO 1 RA 8 CỔNG LAN 10/100/1000 BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN NETLINK HTB-GS03-SG1008D VÀO 1 RA 8 CỔNG LAN 10/100/1000
 • Bộ chuyển đổi quang điện Netlink 1 ra 4 Cổng Lan HTB-3100-SG1008D
 • Kết nối 1 cổng J45 đầu vào, và 8 Cổng J45 đầu ra.thông qua cáp quang 1 FO
 • Tốc độ truyền dữ liệu : 10/100/1000 Mb/s
 • Sử dụng trên loại cáp Single Mode
 • Số sợi quang sử dụng: 01 sợi quang.
 • Số cổng Lan vào 1, Ra 8 Lan
 • Khoảng cách chuyền tín hiệu: 20km
NETLINK HTB-GS03-SG1008D Chuyển đổi quang loại khác 2.950.000 VND Số lượng: 100 cái

 • BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN NETLINK HTB-GS03-SG1008D VÀO 1 RA 8 CỔNG LAN 10/100/1000

 • Đăng ngày 20-06-2018 07:35:20 PM - 620 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: NETLINK HTB-GS03-SG1008D
 • Giá bán: 2.950.000 VND

  • Bộ chuyển đổi quang điện Netlink 1 ra 4 Cổng Lan HTB-3100-SG1008D
  • Kết nối 1 cổng J45 đầu vào, và 8 Cổng J45 đầu ra.thông qua cáp quang 1 FO
  • Tốc độ truyền dữ liệu : 10/100/1000 Mb/s
  • Sử dụng trên loại cáp Single Mode
  • Số sợi quang sử dụng: 01 sợi quang.
  • Số cổng Lan vào 1, Ra 8 Lan
  • Khoảng cách chuyền tín hiệu: 20km


 • Bộ chuyển đổi quang điện Netlink 1 ra 4 Cổng Lan HTB-3100-SG1008D
 • Kết nối 1 cổng J45 đầu vào, và 8 Cổng J45 đầu ra.thông qua cáp quang 1 FO
 • Tốc độ truyền dữ liệu : 10/100/1000 Mb/s
 • Sử dụng trên loại cáp Single Mode
 • Số sợi quang sử dụng: 01 sợi quang.
 • Số cổng Lan vào 1, Ra 8 Lan
 • Khoảng cách chuyền tín hiệu: 20km

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật